Mateřská škola K. Čapka 800/8
Mateřská škola Lípová 718/15
O NÁS
 

Barevná školka Lípová, celým názvem Mateřská  škola Havířov-Město Lípová 15, 

je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Havířov a je financována z jeho rozpočtu.

Má dvě budovy a to na ul. Lípová 718/15 a ul. K. Čapka 800/8.
Budova na ul K. Čapka je odloučeným pracovištěm od 1. 5. 2013.

Na obou pracovištích je pro Vaše děti připraveno příjemné a podnětné prostředí.

Na odloučeném pracovišti bylo zrekonstruováno dětské hřiště v rámci projektu "I my si chceme hrát,

aneb vytvoříme Dětský svět", který byl realizován ve spolupráci s Nadací ČEZ".

Díky tomuto projektu přibyly dětem na hřišti nové herní prvky.

 

Od 1.9. 2016 jsme zapojeni do projektu "Zlepšujeme předškolní vzdělávání" Zlepšujeme předškolní

vzdělávání č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002227 financováného EU.

 

  

 

 

 

Proč právě Mateřská škola Havířo-Město Lípová 15

•    Rozvíjíme u dětí tvořivosi, fantazii, samostatnosi, zodpovědnost a spolupráci hravou a poutavou formou.

•    Je zde atmosféra respektu. Učitel je rádce, rovnocenný partner. 

•    Dětem nabízíme rozmanité aktivity.

•    Podporujeme zdravý životní styl, rozvíjíme u dětí pozitivní vztah k přírodě a světu kolem nás.

•    V mateřské škole je kvalifikovaný a přátelský tým.

•    Mateřská škola se nachází v centru Havířova, v dostupnosti MHD.

•    Děti si mohou osvojovat angličtinu přirozeným způsobem.

 

Symbol naší školy:
Barevný ptáček Lípánek, kamarád nás všech, symbol přírody. Narodil se v koruně lípy na zahradě školky Lípová v roce 2007 (Vytvořila výtvarnice z Plzně, paní Eva Sýkorová).

 

Záměrem výchovného působení a filosofií zaměstnanců a naší školy je vytvářet MŠ rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Naše děti prožívají aktivní a šťastné dětství, v pohodovém a přátelském prostředí bez zbytečného spěchu. Naše škola je plná barev, kde se děti cítí dobře, protože je tady kamarádská nálada, pochopení a láska.
Vytváříme u dětí pozitivní vztah k přírodě, estetice, k cizímu jazyku.
Zřizovatelem MŠ je Statutární město Havířov se sídlem Havířov - Město, ul.Svornosti 86/2. Škola je příspěvková organizace.

Budovy MŠ se nacházejí na okraji města, v klidné části a v blízkosti  řeky Lučiny. Jsou to samostatné jednopatrové objekty s prostornými školními zahradami a přilehlými parkovišti. V těsné blízkosti se také nachází spoj MHD - bus linka 406.

Celková kapacita mateřské školy je 146 dětí. Školy nemají vlastní kuchyň, součástí jsou školní jídelny - výdejny. Strava je dovážena ze Základní školy Na Nábřeží.

Oddělení  škol jsou převážně smíšená a výchovně vzdělávací činnost zajišťuje 11 pedagogických pracovníků včetně ředitelky a asistentky pedagoga. Ve škole v rámci projektu je i chůva k dětem mladším tří let.

Externí zaměstnanci: učitelka angličtiny a vyučující ostatních aktivit pro děti.

Tým pedagogů je zaměřen na práci se vzdělávacím programem - " Život s Lípánkem v mateřské škole".
Na tento vzdělávací program navazují třídní tematické plány, které jsou vypracovány a přizpůsobeny věkově smíšeným třídám.

     Stránka byla upravena 21-09-2018