Mateřská škola K. Čapka 800/8
Mateřská škola Lípová 718/15
DENNÍ PROGRAM

Scházíme se od 6:00 do 8:30 hodin.

 

6:00 - 7:30
Scházíme se ve třídě Žabiček (MŠ Lípová) a Koťátek (MŠ K. Čapka),

hrajeme si a čekáme na ostatní kamarády.


7:30 - 8:30
Odcházíme do kmenových tříd, stále čekáme na ostatní kamarády, plníme motivační úkol s rodiči, spontánní činnost - hrajeme si, dokončujeme, co jsme nezvládli předchozí den,

mluvíme anglicky - děláme to, co nás baví.


8:30 - 9:00
Pokračujeme ve hře a průběžně svačíme podle vlastní potřeby, hygiena nesmí chybět.


9:00 - 10:00
Řízená činnost - povídáme si v komunitním kruhu, hrajeme si ve skupinkách, zpíváme, tančíme, malujeme, uklízíme, hygiena před vycházkou.


10:00 - 12:00
Jsme na procházce, pokračujeme v činnostech, když prší a je velká zima zůstáváme ve školce.


12:00 - 12:30
Osobní hygiena, obědváme.


12:30 - 14:00
Osobní hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, klidové činnosti.


14:00 - 16:30

Osobní hygiena, svačíme, hrajeme si, aktivity dětí pod vedením profesionálních lektorů, jdeme domů.


•    Doba odchodu dětí z MŠ po obědě je stanovena od 12:15 – 12:30 hodin.
•    Odpoledne po odpočinku se děti rozcházejí od 14:30 – 16:30 hodin.

 


Délku pobytu dítěte v mateřské školce stanoví rodiče společně s ředitelkou při přijetí dítěte, změny domlouvají přímo s učitelkami na třídách, a to buď osobně nebo telefonicky.
V případě, kdy nelze při absenci učitelek zajistit suplování nebo pokud by se jednalo o neekonomické řešení, dělíme děti v odpoledních hodinách (na spaní) do dvou tříd.

     Stránka byla upravena 16-02-2015