Mateřská škola K. Čapka 800/8
Mateřská škola Lípová 718/15
JÍDELNÍČEK

 

 

Aktuální jídelníček naleznete na tomto odkazu:

Změny jsou vyhrazeny, jsou vyvěšeny na nástěnce v MŠ.

http://www.zsnabrezi-havirov.cz/files/jidelnicekms.pdf

 

 

P O Z O R   Z M Ě N A !!!

Od 1. 9.2018  se již   neplatí hotovostně obědy v MŠ Lípová (ani v MŠ K. Čapka), ale přímo ve školní jídelně na ZŠ Na Nábřeží.

Nutností je vyplnit novou přihlášku ke stravování kde uvedete, jakým způsobem budete stravu hradit. 

Každé dítě dostane přidělen svůj variabilní symbol, pod kterým budete platbu provádět.

Variabilní symbol Vám sdělí mateřská škola.

Nadále zůstane možnost platit bezhotovostně - zřízením inkasa nebo platbou přímo v bance.

INKASNÍ ZPŮSOB úhrady stravného

Každý strávník (jeho zákonný zástupce) si zřídí u své banky PŘÍKAZ K POVOLENÍ INKASA na úhradu stravného (NE trvalý příkaz) s minimálním krytím (limit) na účtu 900,- Kč při jednoho strávníka. Příkaz pro stržení inkasa bude vždy k 12. toho daného měsíce.

VZOR:
Příkaz k povolení inkasa
Jméno majitele účtu:    vyplníte VAŠE jméno
Číslo účtu:     vyplníte VAŠE číslo účtu
Inkaso ve prospěch příjemce platby: ZŠ Na Nábřeží
Číslo účtu příjemce platby:   86-6056680217  kód banky: 0100

Limit platby inkasa: MŠ 900,- Kč (pro jednoho strávníka)
Inkasní platba však bude stahována podle skutečných pracovních dnů a platné sazby jednotlivých kategorií.

Potvrzení o zřízení INKASA, který vám vydá vaše banka, odevzáte v MŠ Lípová nebo zašlete na ms.lipova@volny.cz  ihned po zřízení. Mateřská škola předá  školní jídelně.

Teprve na základě předání potřebných údajů školní jídelně bude možné zadat příkaz k inkasu z vašeho účtu.

 

Na naší MŠ se bude platit pouze školné a to buď hotově, nebo trvalým příkazem termín úhrady bude stanoven opět na nástěnce a www.ms-lipova.cz

 

     Stránka byla upravena 13-12-2018