Mateřská škola K. Čapka 800/8
Mateřská škola Lípová 718/15
ZÁPIS DĚTÍ

V Havířově dne 21. 5. 2018
        


K předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 jsou na Mateřskou školu Havířov-Město Lípová 15 přijaty děti s registračními čísly:


pracoviště K. Čapka 800/8

 


2/Č/2018          3/Č/2018
4/Č/2018          5/Č/2018

1/Č/2018 - rozhodnuto 22.5.2018

pracoviště Lípová 718/15

1/L/2018          2/L/2018          3/L/2018
4/L/2018          5/L/2018          6/L/2018
7/L/2018          8/L/2018          9/L/2018
10/L/2018

 

 

 

 

Mgr. Blanka Gelnarová, ředitelka v.r.

 

 

 

 

Den otevřených dveří 24. dubna 2018
od 9:00 – 10:00 a od 14:30 – 15:30 hodin  - MŠ Lípová
od 9:00 – 10:00 a od 15:00 – 16:00 hodin - MŠ K. Čapka
bližší informace naleznete v sekci aktuality - zde

 

Zápis dětí

Dítě může zákonný zástupce zapsat k předškolnímu vzdělávání po celý rok, nejen v době zápisu.

 

Před přijetím vždy nutno doložit  rodný list dítěte, občanská průkaz zákonného zástupce, vyjádření dětského lékaře (tiskopis k vyzvednutí v mateřské škole nebo ke stažení v sekci dokumenty). Nově se nevyplňuje " Žádost o přijetí", která se vytiskne přímo v mateřské škole, jelikož je automaticky vygenerována po zapsání dítěte do systému matrika.

Po přijetí dítěte zákonný zástupce dále vyplní:evidenční list, přihlášku ke stravování, dohodu o docházce a pověření k vyzvedávání dítěte. Podepíše rovněž souhlas se zpracováním osobních údajů

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

probíhá  na  MŠ  Lípová  718/15  (pro MŠ Lípová i MŠ K. Čapka) ve dnech:

14. května 2018   od 9-16 hod.
15. května 2018   od 9-12 hod.

 

Zákonný zástupce dítěte předloží tyto doklady:

- rodný list dítěte

- občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti zákonného zástupce

- vyjádření dětského lékaře (tiskopis k vyzvednutí v mateřské škole nebo ke stažení v sekci dokumenty, lze doložit dodatečně)

- žádost o přijetí do mateřské školy  není nutné vypisovat předem, vytiskne se v MŠ, je automaticky vygenerována po zapsání dítěte do systému matrika

- nájemní smlouvu k doložení pobytu na území Havířova (pokud je trvalý pobyt v jiné obci, či městě)


Možnost prohlídky jednotlivých tříd mateřské školy máte možnost  během „Dne otevřených dveří“, které se konají

dne 24.dubna 2018 na MŠ Lípová i MŠ K. Čapka.

Těšíme se na všechny nové děti a jejich rodiče!

Mgr. Blanka Gelnarová, ředitelka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam přijatých dětí od školního roku 2017/2018

Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

 • Č6/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 • Č3/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 • Č4/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 • Č1/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 • Č7/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 • Č5/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 • Č9/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 • Č2/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 • Č8/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 • L12/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 • L13/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 • L2/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 • L8/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 • L11/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 • L4/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 • L10/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 • L7/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 • L5/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 • L3/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 • L6/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 • L1/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 • L9/2017 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 

 

Vyvěšeno dne: 22.5.2017

Mgr. Blanka Gelnarová, v.r.
ředitelka školy

V případě  změn nás prosím kontaktujte na telefoních číslech:

606736504 - Mgr. Blanka Gelnarová, ředitelka


V případě že Vám nezvedneme telefon, budeme Vás  následně neprodleně kontaktovat. Děkujeme za pochopení.

 

 

V Havířově dne 13. 5. 2016

 

K předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2016 jsou na Mateřskou školu Havířov-Město Lípová 15 přijaty děti s registračními čísly:

pracoviště K. Čapka 800/8

 

1/2016/Č                    2/2016/Č                    3/2016/Č
4/2016/Č                    5/2016/Č                    6/2016/Č
7/2016/Č                    8/2016/Č                    9/2016/Č
10/2016/Č                  11/2016/Č                  13/2016/Č
14/2016/Č

12/2016/Č – přerušeno řízení z důvodů nedoložení vyjádření lékaře

pracoviště Lípová 718/15

1/2016/L          2/2016/L          3/2016/L
4/2016/L          6/2016/L          7/2016/L
8/2016/L           9/2016/L          10/2016/L
11/2016/L          12/2016/L          13/2016/L
14/2016/L          15/2016/L           16/2016/L
17/2016/L          18/2016/L          19/2016//L
20/2016/L          21/2016/L          22/2016/L 

5/2016/L - přerušeno řízení z důvodů nedoložení vyjádření lékaře

Mgr. Blanka Gelnarová, ředitelka

 

 

V případě že Vám nezvedneme telefon, budeme Vás  následně neprodleně kontaktovat.

Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, dne 28. 4. 2016 se bude konat v naší mateřské škole

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Budete mít možnost prohlédnout si jednotlivé třídy, i práci pedagogů s dětmi.
A to  v době od 8:00 - 11:30 h  a 14:30 - 15:30 h na MŠ Lípová i MŠ K. Čapka.

     Stránka byla upravena 24-05-2018